Pravidla pro tandemové seskoky v roce 2020

NEW-16.9.2020

Pravidla platná od 16.9.2020: Vzhledem ke zvyšující se nákaze COVID-19 je stanoven následující postup po tandemové seskoky prováděné od 16.9.2020: Skákající (zákazník) se k seskoku dostaví již převlečen do sportovního oblečení, ve kterém provede seskok. Bude mít nasazenu ochranu úst a nosu (ideálně nákrčník), a před započetím oblékaní do postroje pasažéra bude mít již nasazeny ochranné rukavice (jednorázové gumové). Celý seskok bude probíhat v ochranných pomůckách (příprava, let, seskok a následná administrace). Použité ochranné pomůcky je skákající (zákazník) povinen zlikvidovat na vlastní náklady.

Dle vyjádření vlády a Úřadu pro civilní letectví musí být dodržena základní hygienická pravidla a shromažďování většího počtu osob:

A) Bezpečný odstup, který bude bránit v přenosu nákazy.

B) Vlastní oblečení.

C) Od 1.9.2020 je nutné mít v letadle zakrytá ústa a nos.

Toliko ve zkrácené formě. Veškerá opatření jsou popsána níže.

Tandemový provoz:

  • Klient tandemového výcviku bude přistupovat na tandemovou recepci jednotlivě k vyřízení agendy a školení.
  • Školení a výcvik bude probíhat tak, aby byla zabezpečena kvalita prováděného výcviku, a minimalizován možný přenos nákazy.
  • Klient se dostaví k provedení seskoku již převlečen do sportovního oblečení vhodného k bezpečnému provedení seskoku.
  • Klient absolvuje seskok ve vlastním oblečení umožňující provést bezpečně seskok. Brýle klientů budou dezinfikovány po každém použití.)
  • Klient tandemového výcviku uskutečněného v rámci výjimky, který by byl v budoucnu pozitivně testován na přítomnost koronaviru, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti osobu zodpovědnou za letecký provoz para, kterého se zúčastnil a to písemnou formou na email:tandemyliberec@email.cz. Tuto povinnost ztvrdí uvedením aktuálních kontaktů a podepsáním prohlášení.
  • Doprovod skákajícího se může zdržovat pouze ve vymezeném prostoru a to tak, aby se minimalizoval kontakt s další doprovodnou skupinou.
  • Používání toalet bude možné pouze v nejnutnějších případech a v omezené četnosti (pouze pro skákající).
TOPlist