Pravidla pro tandemové seskoky v roce 2020

Dle vyjádření vlády a Úřadu pro civilní letectví musí být dodržena základní hygienická pravidla a shromažďování většího počtu osob:

A) Bezpečný odstup, který bude bránit v přenosu nákazy.

B) Celý výcvik (tedy příprava před seskokem) a následný seskok musí probíhat v ochranných pomůckách – tedy „rouška“ kryjící nos a ústa a jednorázové pevnostní rukavice (např. které používá lékařský personál).

C) Vlastní oblečení.

Toliko ve zkrácené formě. Veškerá opatření jsou popsána níže.

Tandemový provoz:

 • Při příjezdu účastníků tandemového výcviku správce oddělí a nasměruje doprovod do vymezeného prostoru k tomu určenému. Dále bude informovat klienta o námi vydaných opatřeních. Poučí klienta, aby o těchto opatřeních informoval svůj doprovod.
 • Klient tandemového výcviku bude přistupovat na tandemovou recepci jednotlivě k vyřízení agendy a školení.
 • Školení a výcvik bude probíhat tak, aby byla zabezpečena kvalita prováděného výcviku, a minimalizován možný přenos nákazy.
 • Po dobu pobytu na letišti, je klient tandemového výcviku povinen dodržovat vládní opatření. (Zakryté horní cesty dýchací a dodržovat doporučené rozestupy.) Dále se zdržovat v pro něj vymezených prostorech. (Omezení volného pohybu po letišti.)
 • Klient se dostaví k provedení seskoku již převlečen do sportovního oblečení vhodného k bezpečnému provedení seskoku, včetně ochrany horních cest dýchacích a vhodných jednorázových rukavicích (pevnostně vyrobených tak, aby odolaly rychlosti volného pádu – např. které používá lékařský personál.
 • Klient absolvuje seskok ve vlastním oblečení umožňující provést bezpečně seskok, má za povinnost po celou dobu letu (v letadle) mít zakryty horní cesty dýchací, nasazeny ochranné brýle a jednorázové hygienické rukavice. (Brýle klientů budou dezinfikovány po každém použití.)
 • Použité ochranné pomůcky je povinen klient odnést a zajistit jejich bezpečnou likvidaci.
 • Tandem pilot musí mít celoobličejovou přilbu nebo ochranu horních cest dýchacích. Musí dbát zvýšených hygienických opatřeních a použít dezinfekci před a po každém seskoku.
 • Klient tandemového výcviku uskutečněného v rámci výjimky, který by byl v budoucnu pozitivně testován na přítomnost koronaviru, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti osobu zodpovědnou za letecký provoz para, kterého se zúčastnil. Tuto povinnost ztvrdí uvedením aktuálních kontaktů a podepsáním prohlášení.
 • Doprovod skákajícího se může zdržovat pouze ve vymezeném prostoru a to tak, aby se minimalizoval kontakt s další doprovodnou skupinou.
 • Používání toalet bude možné pouze v nejnutnějších případech a v omezené četnosti (pouze pro skákající).
TOPlist