• Jako samostatná regionální skupina působí klub od roku 1995.
  • Čestným členem je plk. v.v. František MANSFELD – emeritní velitel 22. Výsadkové brigády z let 1954 – 1970 a genmjr.Ondrej PÁLENÍK bývalý úspěšný velitel jednotek Specielních sil v Prostějově
  • Nedílnou součástí klubu je klubová kronika a klubová zástava.
  • K 1. 1. 2009 má klub evidováno celkem 75 členů, z toho 8 žen. Členská základna je tvořena bývalými vojenskými výsadkáři z let 1947 – 1952, kteří sloužili ve Stráži pod Ralskem a Zákupech. Dále pakvýsadkáři vykonávajícími vojenskou službu u 22. Výsadkové brigády v Prešově a Prostějově. Výsadkáři 7. výsadkového pluku z Holešova, výsadkáři z výsadkových středisek Luštěnice a Chrudim,výsadkáři průzkumných rot jiných součástí čs. Armády, bývalými i současnými aktivními členy paraklubu při aeroklubu v Liberci a konečně příznivci vojenských i civilních výsadkářů Z iniciativy klubu byly pořízeny 2 pamětní desky připomínající působnost první výsadkové jednotky – 71. Pěšího praporu čs. Výsadkářů – v libereckém kraji v letech 1947 – 1952. Jedna z těchto desek je umístěna na náměstí v Zákupech a druhá je součástí vojenského památníku v objektu kasáren 31. Chemické brigády v Liberci.
TOPlist